top of page

ДИФУЗОРИ

Дифузорот за довод на воздух е уред кој доставува и проветрува климатизиран воздух во одредена област, го меша внатрешниот воздух и управува со излезниот воздух. Работи така што ја намалува брзината на воздушниот канал со зголемување на статичкиот притисок.

bottom of page