Производи и Услуги 

Во нашиот производен асортиман спаѓа производство на канали, производство на разни дистрибутивни елементи, кујнски хауби, турбовентилатори, прирабници и аголници.

Овални канали
Спирални канали
Правоаголни канали
Термичка изолација на цевки
Аспиратори за кујни
Аспиратори за кујни
Пленум кутија
Пленум кутија
Надпритисна жалузина
Надпритисна жалузина
Кружен анемостат
Кружен анемостат
Квадратен четворостран анемостат
Квадратен четворостран анемостат
Квадратен тростран анемостат
Квадратен тростран анемостат
Линиска решетка
Линиска решетка
Линиска решетка
Линиска решетка
Заштитна решетка
Заштитна решетка