top of page

СТЕГИ

He2ac686638954f24859f69b68830fa10A.jpg

Стегите се користат за прицврстување на рамки на поголеми канали, кога само аголните завртки не се доволни. Обично се применуваат на правоаголни канали од околу 500 mm и поголеми.

Достапни се на продажба поцинковани.

bottom of page