top of page

Производи 

и услуги

Во нашиот производен асортиман спаѓа производство на канали, производство на разни дистрибутивни елементи, кујнски хауби, турбовентилатори, прирабници, аголници и др.

bottom of page