top of page

ФЛЕКСИБИЛНИ ВРСКИ

H94bc714b26624bb3a0c4d697c810059fn.jpg_960x960.jpg

ПЛАТНЕН КОНЕКТОР ЗА КАНАЛ

201808231920263946873.jpg

За да се елиминираат бучавата и вибрациите, неопходно е да се инсталира флексибилен спој помеѓу излезот на опремата (вентилатор) и влезот на каналот.

ОГНООТПОРЕН КОНЕКТОР ЗА КАНАЛ

fb4.jpg
bottom of page